AVICENA d.o.o. Sarajevo, Mis Irbina 11, 71000 Sarajevo,

Phone: + 387 33 226 866, Fax: + 387 33 226 866, Mob: + 387 61 898 636,

E-mail:  avicenapublisher@gmail.com  avicena@lol.ba